BADANIA SŁUCHU

Przed zakupem aparatu słuchowego, warto sprawdzić stan uszu i ewentualny ubytek słuchu. W naszej placówce przeprowadzamy kompleksowe badania słuchu – zarówno te podstawowe, jak i specjalistyczne. Stosujemy metody obiektywne i subiektywne.

Audiometria impedancyjna
Metoda ta polega na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężenia błony bębenkowej. Bardzo dokładna i najczęściej stosowana metoda badawcza.

Audiometria tonalna
Również powszechnie znana subiektywna metoda badania słuchu. W tym badaniu ocenia się próg słyszenia, który pozwala określić stopień uszkodzenia słuchu.

Audiometria słowna
Tutaj ocenia się zrozumienie mowy słyszanej przez pacjenta, dzięki temu lekarz jest w stanie ocenić, czy ten może bez przeszkód porozumiewać się.

Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA)
Dzięki tej metodzie lekarz precyzyjnie stwierdzić, w którym dokładnie miejscu słuch został uszkodzony. Metoda ta jest obiektywna i nieinwazyjna.

Otoemisja akustyczna TEAOE, DPOAE
Służy wykryciu niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego. Pacjent badany jest pod kątem odbierania bodźców akustycznych.

Otoskopia
Czyli wziernikowanie ucha. Dzięki temu można ocenić stan słuchowego przewodu wewnętrznego przez ocenę błony bębenkowej.

Próby nadprogowe: Langenbecka, SISI, Test Sullivana
Badanie progów słyszalności. Podczas badania pacjentowi zwiększa się co pewien czas poziom dźwięku, wtedy można ocenić, czy pacjent te wzrosty rejestruje.

Oferta kierowana do naszych klientów jest darmowa. Badamy słuch pacjentów w każdym wieku, od przedszkolaka do seniora. Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu.