Technologie aparaty suchowe

Speech Cue Priority™

Speech Cue Priority™ to ultranowoczesna technologia wprowadzona przez firmę Bernafon, która odpowiada na zróżnicowane potrzebny użytkowników aparatów słuchowych w zakresie wzmacniania dźwięków w czasie.

Osoby borykające się z problemami słuchowymi odbierają dźwięki na swój indywidualny sposób. Systemy wzmacniające każdą głoskę nie sprawdzą się więc jednakowo u wszystkich użytkowników. Bernafon wychodzi naprzeciw indywidualnym potrzebom swoich Klientów, tworząc Speech Cue Priority™ o dwóch trybach działania – dla osób przejawiających względnie dobre rozumienie mowy oraz dla tych, którzy mają znacznie większe trudności w odbiorze sygnałów.

Priorytet Fonemów gwarantuje wzmocnienie najbardziej subtelnych głosek nawet o krótkim czasie trwania. Ten tryb skierowany jest do osób o niewielkim ubytku słuchu. Dostarcza im pełną informację dźwiękową w maksymalnym wzmocnieniu.

Priorytet Obwiedni wprowadza mniej zmian wzmacniających dźwięk w czasie, dzięki czemu pozwala zachować pierwotny kształt obwiedni czasowej mowy. Jest to bardzo istotne dla osób zmagających się z głębokim niedosłuchem, dla których zniekształcenia obwiedni amplitudowej mowy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prawidłowy odbiór dźwięków.

Speech Cue Priority™ to doskonałe osiągnięcie technologii audioprotetycznej, które odpowiada na zróżnicowane potrzeby osób niedosłyszących.

System ten zastosowano w wybranych aparatach Juna, Supremia, Saphira, Nevara.

Sprawdź inne technologie dostępne w aparatach słuchowych oferowanych przez Echofon: